HKTVmall 指定用戶專享 2 張 $100 優惠碼

1
5839

HKTVmall 指定客戶優惠,優惠條款未明,大家可以試下用唔用到。

優惠類別:Coupon Code
優惠金額:$100
有效期:2018 年 3 月 21 日至 4 月 20 日 / 2018 年 4 月 21 日至 5 月 20 日
優惠碼:VaDB100 / VbSU100

1條評論

 1. 我是新用戶,經朋友介紹,今天第一次用電話在你們網站購物, 但
  1 當我輸入朋友給我的coupon code~ ReWa67b後,理論上結帳時應扣減$100, 但卻沒有扣減.
  2 我想用電腦登入我的帳號,但你們網站卻不停說沒有我電郵記錄。
  3 我想更改收貨人名稱, 你們的apps卻說不能更改, 要我聯絡客戶服務主任。拜
  4 我想用apps直接聯絡你們, 簡直是難過登天.我等了超過一小時,仍未能駁通.

  請你們盡快主動聯絡我96035956, 協助我解決以上問題。謝謝。

留下一個答复

Please enter your comment!
Please enter your name here