KFC「$50六件雞優惠」 [優惠期 2018 年 4 月 23-24 日]

0
1634

古語有云:1件炸雞,1種態度
連跑車同火箭都係靠炸雞推動,咁星期一要踢走Monday blue就嚟KFC食50蚊6件雞啦!
叫埋朋友一齊嚟show你哋嘅態度啦!

*只適用於2018年4月23日至24日(星期一至二),下午6時至晚上9時 
*適用於全線香港餐廳 (沙田馬場、香港大球場及亞洲國際博覽館分店除外)
*6件雞包括3件上髀及3件下髀 *可選擇家鄉雞、香辣脆雞或狂惹香燒雞
*每人只可以$50購買6件雞一次及以$9加配格格脆薯塊 (普通)

留下一個答复

Please enter your comment!
Please enter your name here