KFC 只限兩天 50 蚊 6 件雞 [優惠期至 2019 年 1 月 8 日]

0
1435

放完聖誕新年假又未到農曆新年,就已經心郁郁想holiday mood?
不如嚟KFC食住雞頂住先啦!
嚟緊星期一二(1月7-8號)有50蚊6件雞!
加多9蚊加埋格格脆薯塊(普通)就可以同朋友一齊開心SHARE啦~
#50蚊6件雞 #放假會上癮 #食住雞頂住檔先 #食雞當放假

*每人只可以$50購買6件雞一次 及 以$9加配格格脆薯塊(普通) 一次
*只適用於2019年1月7日至8日(星期一至二),下午6時至9時
*適用於全線香港餐廳 (海港城、沙田馬場、香港大球場及亞洲國際博覽館分店除外)
*6件雞包括3件上髀及3件下髀,可選擇家鄉雞、香辣脆雞或狂惹香燒雞
*不可與其他優惠同時使用

留下一個答复

Please enter your comment!
Please enter your name here