7-Eleven 全新早餐組合每晚 9 點推廣遊戲免費送你合共 10,000 份早餐 [優惠期至 2020 年 3 月 29 日]

0
1785

【#朝朝抵食】#醒醒腦筋大挑戰送10000份早餐

想贏得免費早餐?即刻click入 www.711campaign.com,根據指示睇片並回答一條簡單問題,首2,000位答中問題之參加者就可獲得以下指定7仔早餐組合1份! 咁著數~手快有手慢無啦!

  • $24朝食三文治套餐: $20系列和風の味三文治1件配7Cafe熱即磨咖啡或指定淳茶舍/雀巢茶品/美粒果/水動樂電解質飲品1款
  • $16朝日飯糰套餐: $14系列日式飯糰1件配指定淳茶舍/雀巢茶品/美粒果/水動樂電解質飲品1款
  • $12朝氣麵包套餐: $8-$10系列日式包裝麵包1件配指定維他奶鈣思寶/維他牛奶飲品/維他奶山水豆漿1款

此推廣期由2020年3月25日(21:00)開始至3月29日(23:59)結束。此推廣活動將分為共5日進行,並於每晚9時正開始。每日將送出2,000份指定7仔早餐組合,額滿即止。於整個推廣期內,每個登記之手提電話號碼最多只可獲得7仔早餐組合乙份。

#7ElevenHK #免費請你食早餐 #朝食三文治套餐 #朝日飯糰套餐 #朝氣麵包套餐 #著數之選 #自家品牌 #7SIGNATURE #Jetso #獨立包裝 #食得放心 #方便 #簡單滋味

留下一個答复

Please enter your comment!
Please enter your name here