Pets‧Life x 五一黃金週買滿 $300 可享全場 88 折 [優惠期至 2020 年 5 月 3 日]

0
948

光復香港,光復五一黃金週

五月一號呢個咁有特別意義嘅日子,除咗要爭取「五大訴求,缺一不可」之外,仲有一個特殊意義,就係要光復五一黃金週!

第一個屬於香港人嘅五一黃金週!!!

記住即日至5月3日
全單購物滿$300,輸入優惠碼51GOLD88,可享有88折優惠
毛孩同心齊抗肺疫優惠套裝繼續俾優惠俾大家呀
https://bit.ly/3cSYBps
即上
https://www.hkpetslife.com/
請大大力懲罰我地呀~~

#HKPetsLife
#齊心騎劫五一黃金週
#大大力懲罰黃店
#我地非常需要大家呀

留下一個答复

Please enter your comment!
Please enter your name here