7-Eleven 限時 3 天買嘉頓麵包蛋糕產品即送 1 件柚子蜂蜜迷你瑞士卷 [優惠期至 2021 年 1 月 10 日]

0
327

【著數優惠】7Eleven限時3天送柚子蜂蜜迷你瑞士卷!
氣溫急降,除左凍之外,又容易肚餓,仲有D乾燥添! 嘉頓柚子蜂蜜迷你瑞士卷有軟熟的蛋糕捲著酸酸甜甜的柚子蜂蜜果醬,醫肚仔時又可以帶來一點點滋潤,絕對係滋味「卷」入心呀!
由即日起至1月10日,凡於 7-Eleven Hong Kong買嘉頓麵包蛋糕產品,即送1件柚子蜂蜜迷你瑞士卷,未試過嘅朋友就趁機會快D試下喇! 限時3天,數量有限,送完即止!
*此優惠只適用於7Eleven便利店。
*優惠受條款及細則約束,詳情請參閱店內宣傳品。

#嘉頓 #garden #嘉頓迷你瑞士卷 #柚子蜂蜜 #滋味卷入心 #著數優惠 #限時優惠 #7Eleven便利店 #7ElevenHK

留下一個答复

Please enter your comment!
Please enter your name here