Uber Eats 多重新春優惠可減高達 $168 [優惠期至 2021 年 2 月 14 日]

0
298

農曆新年將至,梗係要同屋企人一齊食好啲,過返個肥年!

Uber Eats 最知你心,我哋準備咗一系列好意頭嘅優惠,陪你過新年:
1.憑優惠碼「CNY88」落單滿 HK$300 即減 HK$88*

2.憑優惠碼「OX88」落單滿 HK$100 即享 88 折優惠^

3.新用戶憑優惠碼「OX168」落單滿 HK$300 即減 HK$168#

*優惠期至 2021 年 2 月 14 日。每位用戶限使用一次優惠。用戶須餐點落單滿 HK$300(其他費用不計算在內),並於付款前輸入優惠碼,方可享有優惠。優惠數量有限,先到先得,換完即止。適用於所有餐廳之外賣訂單。不能與其他優惠碼同時使用。受有關條款及細則約束。

^優惠期至 2021 年 2 月 14 日。用戶須餐點落單滿 HK$100(其他費用不計算在內),並於付款前輸入優惠碼,方可享有優惠。優惠數量有限,換完即止。適用於所有餐廳之外賣訂單。不能與其他優惠碼同時使用。受有關條款及細則約束。

#優惠期至 2021 年 2 月 28 日。只適用於新用戶,每位用戶限使用一次優惠。用戶須餐點落單滿 $300(其他費用不計算在內),並於付款前輸入優惠碼,方可享有優惠。優惠數量有限,換完即止。適用於所有餐廳之外賣訂單。不能與其他優惠碼同時使用。受有關條款及細則約束。

留下一個答复

Please enter your comment!
Please enter your name here