Kabu Pass 會員消費券 $1000 變 $1600 E-COUPON 套裝可於牛角、牛涮鍋及溫野菜等使用 [優惠期至 2021 年 11 月 30 日]

0
149

[$1000 變 $1600 ! 掂! ]

食得多! 慳得多 消費券即將到手,美食梗係要入口! #會員限定 高達$1600 KABU消費券等緊你! 由8月1號起,Kabu Pass會員可以喺全線株式会社旗下品牌任何分店以$1000購買價值高達$1600 E-COUPON套裝 即買即用^!! 包括現金優惠合共$1200*、免費美食、折扣、Kabu-Go優惠碼等合共$400,非會員買夠5套仲送KABU PASS銀會員卡1張添! 記得留意返條款及細則呀~

^非會員需於入座起計60分鐘內購買,方可即買即用
*全線/指定品牌適用,不可與其他優惠共用(包括會員折扣優惠及電子割引券)

KABU消費券詳情: https://bit.ly/2WuCK4f

條款及細則:
– 電子割引券最後使用日期為2021年12月31日,並需於會籍有效期內使用,如成功續會可於下一會籍期使用
– 電子割引券受條款及細則所約束,詳情請參閱電子割引券上之內容
– 購買KABU消費券可儲分及累積續會消費金額
– 每位會員最多可購買5套
– 每次消費只可使用1張KABU消費券
===================
株式会社有限公司旗下品牌可瀏覽: http://www.kabu.com.hk/
#消費券 #即買即用 #美食企画 #消費消費去消費

留下一個答复

Please enter your comment!
Please enter your name here